Privacyverklaring Rijschool Voorwaarts

 

Rijschool Voorwaarts gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Als u gebruik maakt van diensten van Rijschool Voorwaarts dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de website/mail of contact met de administratie afdeling van Rijschool Voorwaarts. (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak, plannen van examens), Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens indien nodig.

Waarom is dat nodig?
Rijschool Voorwaarts heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden. U kunt hierbij denken aan het machtigen van de Rijschool om uw praktijk-examen aan te vragen. Of adresgegevens zodat de Rij-instructeur weet waar hij/zij u kunt ophalen etc.
In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw opleiding. uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Rijschool Voorwaarts bewaart uw persoonsgegevens tot na de beëindiging van de rijopleiding. Hierna worden al uw gegevens bij ons verwijderd. Bij het pauzeren van uw rijopleiding worden uw gegevens 2 jaar bewaard. Mocht u na 2 jaar uw opleiding niet opnieuw gestart hebben, verwijderen wij u gegevens in ons systeem.

Delen met anderen
Rijschool Voorwaarts zal nooit uw persoonlijke informatie delen met andere partijen.
Enkel de noodzakelijke. (CBR, Agenda en facturatiesysteem).
Voor het delen van foto’s/filmpjes op onze social media (facebook/instagram), wordt altijd uw toestemming gevraagd en gaat u mee akkoord via onze algemene voorwaarden.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Uw kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@rijschoolvoorwaarts.nl.

Beveiliging
Rijschool Voorwaarts neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn,uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via info@rijschoolvoorwaarts.nl of via 070-406 54 14

Meer informatie
Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Rijschool Voorwaarts kunt u contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via info@voorwaartsmail.nl
Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Pin It on Pinterest